Ke mana atau kemana?

Yang benar adalah ke mana.
Awalan 'ke' ditulis terpisah apabila diikuti kata tempat/petunjuk, seperti: Ke Semarang, ke sana, ke mana.
Contoh:
Tara, ke mana pria tadi?/
Dia mengarah ke sana, Bobby.
Perkecualian untuk hal ini adalah:

Kepada
Keluar (sebagai lawan kata "masuk"), sedangkan untuk lawan kata "ke dalam", penulisan harus dipisah (ke luar).
Kemari

===============
Kasus
-------------------

Awalan 'ke' ditulis serangkai apabila dipakai untuk kata kerja pasif, seperti: Ketembak (tertembak), kesandung (tersandung).
Contoh:
Jax, kau tadi ketembak?/
Tidak. Cuma kesandung, Clay.